Všestranná příprava a rozvoj předškolních dětí

Kurzy Všeználka jsou určené dětem předškolního věku. Cílem je získání všestranných, pohybových a motorických dovednosti. U nás získá základní průpravu nejen pro sport JUDO, ale i další sportovní aktivity.

Read More

Školní judo, judo pro děti, judo pro dospělé

Základy juda prezentované zábavnou formou, rozvíjejí všechny pohybové schopnosti. Významným prvkem je nácvik pádů, důležité dovednosti pro prevenci úrazů v dalších sportech i v životních situacích. Děti i dospělí se také učí vzájemnému respektu, sebekontrole, ukázněnému chování.

Read More

Kompletní systém sebeobrany pro jednotlivce a organizace

V tomto kurzu získáte informace a praktické znalosti, jak se bránit proti napadení, jak se chovat v krizové situaci a zejména jak takovým situacím předcházet. Tréninky jsou vhodné pro muže i ženy různého věku. Nemusíte mít žádné zkušenosti s bojovými sporty. Záleží jen na vaší chuti zkoušet nové věci.

Read More